Specjalne

Piękna działka budowlana prawie 8 arowa, blisko centrum Jarosławia w...

Cena: 49900

Chcesz, aby twoj dywan byl czysty I pachnacy? Zapraszamy!

Cena: 12

Sprzedam dwie działki budowlane o powierzchni 8 arów każda,działki są...

Cena: 6500 ar
Newsletter

Najnowsze ogłoszenia i firmy - za darmo wprost na Twojego maila

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu przy os. Piłsudskiego 4.

Firmowe
  |  numer: 64512
Ogłoszenie zakończone

P R Z E T A R G

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jarosławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu przy os. Piłsudskiego 4.

I

 1. Przedmiotem przetargu objęte jest prawo własności gruntu , działek o nr. 1459/1, 1443/11, 1449/8, 1458/3, 1460/2 o łącznej pow. 0,1782 ha wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 682,70 m².

 2. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń , wpisana w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu pod numerem KW 62352/8.

 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 850.000,- PLN ( słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )

 4. Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2017r. o godz. 12ºº w siedzibie Spółdzielni ul. Jana Pawła II 4 w Jarosławiu , VI piętro pokój 601.

II

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia przetargu, do godz. 9ºº w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 2. Wadium można wpłacić w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank Pekao są I o/Jarosław
  nr 68 1240 2571 1111 0000 3342 2604

 3. W przypadku wpłacenia wadium przelewem należy okazać potwierdzenie dowodu wpłaty Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu .

 4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające zadłużenie wobec Spółdzielni.

III

 1. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium – nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 2. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

IV

 1. Oferentowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 2. Wadium oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu . Jeżeli wpłata wadium nastąpiła przelewem zwrot wadium nastąpi w ciągu trzech dni.

 3. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.Podobne ogłoszenia
Wyróżnione firmy
Partnerzy
© 2009- Jaroslawiak.pl
realizacja i CMS: omnia.pl