Specjalne

Sprzedam pięknie położoną, przestronną działkę rolno-budowlaną o...

Cena: 10 tys/ar budowlany

Zlecę wybudowanie 9 domów w zabudowie szeregowej. Miejsce budowy Rzeszów

Cena: 1

Oferuję sprzedaż włókniny drogowo budowlanej w cenie od 4,5zł m2...

Cena: od 4,50zł
Newsletter

Najnowsze ogłoszenia i firmy - za darmo wprost na Twojego maila

Stowarzyszenie Miłośników Koni "ARABIAN"

Zapraszamy każdego, kto chce na łonie natury spędzić miło czas w towarzystwie koni i odkryć w sobie piękną pasję, jaką jest jeździectwo.

309

37-500 Jarosław

72x xxx xxx pokaż
  Napisz wiadomość

Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN” powstało w roku 2000.  Jego członków połączyła miłość do koni i do drugiego człowieka. Poprzez wspólną pasję, jaką jest jeździectwo, zrodził się pomysł społecznej działalności dla naszych ulubieńców i na rzecz lokalnej społeczności. Ta organizacja to cząstka każdego z nas, każdy z nas włożył swoją cegiełkę miłości, wysiłku w jej rozwój. To dzieło wielu rąk, które kształtuje, wychowuje
i pozwala żyć.

Wiemy, że  los naszej Organizacji nie jest Państwu obojętny, doceniamy wparcie finansowe, które otrzymaliśmy na realizację priorytetowych celów statutowych, które
są zarówno dla nas jak i dla Państwa społecznym zobowiązaniem.

Stowarzyszenie dąży do:

1. Promowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacjiruchowej oraz aktywnych form wypoczynku w środowisku dorosłych, młodzieży i dzieci.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.

3. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej oraz środowiska studenckiego.

5.  Działalność oświatowa w tym propagowanie wiedzy z zakresu weterynarii, hippiki, tradycji Oręża Polskiego, zasad BHP.

6.  Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci młodzieży i osób starszych.

7.  Promocja ekologii i ochrony środowiska w tym ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

8.  Ochrona dziedzictwa historyczno – kulturowego.

9.  Propagowania idei integracji społeczności i lokalnej z osobami niepełnosprawnymi,  
w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych.

10. Działalność charytatywna.

11. Upowszechnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej.

12. Działalność w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa
i ochrony ludności.

13. Promocja oraz rozwój wolontariatu.

14. Działalność na rzecz integracji europejskiej w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

15. Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie działalności pożytku publicznego, w których działa Stowarzyszenie.

16.  Zapewnienie wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych.

II Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.      Organizowanie imprez o charakterze publicznym, w szczególności pokazów jeździectwa
i powożenia, imprez sportowych i rekreacyjnych.

2.      Prowadzenie ośrodka terapeutyczno- jeździeckiego. Wspomaganie realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć edukacyjnych.

3.      Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, zajęć rekreacyjnych
lub sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

4.      Organizowanie zawodów oraz innych imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych
i krajoznawczych dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również branie udziału w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez samorząd terytorialny, państwowe organizacje kultury fizycznej i sportu oraz inne organizacje sportowo – turystyczne w kraju i za granicą.

5.      Organizowanie szkoleń i prowadzenia zajęć nauki jazdy konnej i hipoterapii.

6.      Podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych
w szczególności poprzez współpracę z:

a/ naczelnymi organami terenowymi instytucji oświatowych, socjalnych i służby zdrowia,

b/ organami samorządu terytorialnego i Organami administracji rządowej,

c/ innymi stowarzyszeniami, klubami i związkami sportowymi i związkami stowarzyszeń.

7.      Organizowanie i uczestnictwo w akcjach ekologicznych i ochrony środowiska.

8.      Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych – hipoterapia.

9.      Organizowanie zajęć integracyjno- szkoleniowych z zakresu jazdy konnej oraz opieki nad zwierzętami.

10.  Udział w innych działaniach wpływających na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.

Prowadzimy  zajęcia nauki jazdy konnej i rekreacyjnej. Poprzez realizację tego typu działań promujemy wśród młodzieży aktywny tryb życia oraz formę aktywnego wypoczynku. Pokazujemy  dzieciom i młodzieży jak można żyć prawdziwie, nie zatracając wszelkich norm społecznych i samego siebie. Naszym powołaniem jest promocja zdrowego trybu życia, życia bez nałogów i uzależnień. Chcemy propagować wymiar społeczeństwa opartego na prawdzie, zrozumieniu, wzajemnym zaufaniu i wzajemnej bezinteresownej pomocy. W dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, ale możliwe. Chcemy udowodnić i przekazać naszym podopiecznym, że to, jacy jesteśmy dzisiaj, przekłada się na naszą przyszłość. Jesteśmy otwarci na współpracę z lokalnymi szkołami i instytucjami publicznymi, by pokonywać bariery emocjonalne i psychiczne. Jesteśmy z  razem z niepełnosprawnymi, wychodzimy naprzeciw tej społeczności, otworzyć przed nimi drzwi, tam gdzie na nowo rodzi się nadzieja i wiara w lepsze jutro. To przede wszystkim dla nich  prowadzimy zajęcia z hipoterapii
 i terapii kontaktem z koniem w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Hipoterapia daje im możliwość rozwoju psychofizycznego oraz emocjonalno-społecznego, pozwala kreować siebie i swój własny wizerunek. Pokazujemy tym osobom, że są naszymi najcenniejszymi skarbami, które nadają sens temu, co robimy i temu, co kochamy. To oni są naszą i siłą,
bo przecież „moc w słabości się doskonali.”

Nie możemy pozbawić ich możliwości korzystania z tej terapii, nie możemy też pozwolić na uniemożliwienie młodym ludziom rozwoju pasji i talentów. To przede wszystkim dla nich 27 kwietnia 2009 r. podjęliśmy inicjatywę zakupu hali do hipoterapii, dzięki której będziemy mogli systematycznie, w godnych warunkach i jeszcze pełniej służyć naszym niepełnosprawnym. Pomóc w rozwoju jeździeckich pasji naszym młodym, utalentowanym przyjaciołom. Namiotowa montowana hala pozwoli zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i w pełni sprawnym, uczestniczyć w zajęciach przez cały rok. Jesteśmy po to, aby  służyć innym, być dla innych, realizować nasze pasje i zamierzenia.
To nasza praca  zaangażowanie oraz pomoc i wsparcie wielu instytucji oraz osób indywidualnych pozwalają realizować nasze powołanie. Nie chcemy stracić tego, co udało nam się osiągnąć, chcemy dać z siebie jeszcze więcej, bo „Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie”  

 

Napisz wiadomość
Partnerzy
© 2009- Jaroslawiak.pl
realizacja i CMS: omnia.pl