Specjalne

Korepetycje z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej Zadania domowe przygotowanie do sprawdzianów i...

Praca dla montera/ pomocnika instalacji światłowodowych ( Internetu)...

Cena: 6000-8000zl

FACH- RAF RAFAŁ TYTUŁA : USŁUGI REMONTOWE, MONTAŻOWE i NAPRAWCZE ! Zakres oferowanych usług : - Wykończenie wnętrz -...

 » 

1. Zasady ogólne

 1. Jaroslawiak.pl to bezpłatny Portal ogłoszeniowo-ofertowy umożliwiający publikowanie ogłoszeń drobnych i ofert.

2. Definicje

Administrator Portalu: MARIUSZ KORECKI - KORECKI.NET z siedzibą w Jarosławiu (37-500), os. Pułaskiego 5/42, e-mail: .

Moderator Portalu: osoba ze strony Portalu, odpowiedzialna za weryfikację i dopuszczenie do publikacji treści zamieszczonych przez Użytkowników.

Portal: serwis internetowy pod adresem www.Jaroslawiak.pl, prowadzony przez Administratora Portalu.

Regulamin: niniejszy Regulamin.

Użytkownik: każda osoba fizyczna, osoba prawa, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza strony Portalu lub subskrybuje e-mailowy newsletter Portalu.

Konto Użytkownika: profil Użytkownika w Portalu pozwalający na bezpłatne zamieszczanie, zmienianie i usuwanie Ogłoszeń oraz Wizytówek firm w Katalogu firm. Utworzenie Konta Użytkownika równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. W celu utworzenia Konta Użytkownika, niezbędna jest rejestracja i podanie następujących danych: login (adres e-mail), hasło oraz opcjonalnie miejscowość i imię. Jeden Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto Użytkownika, powiązane z wybranym adresem e-mail.

Katalog firm: zbiór Wizytówek firm, znajdujący się pod adresem www.jaroslawiak.pl/firmy, stanowiący integralną część Portalu.

Ogłoszenie: bezpłatny wpis składający się z tytułu, typ i rodzaju, skrótu / krótkiego opisu, tekstu, danych kontaktowych, ceny oraz maksymalnie 8 zdjęć obrazujących przedmiot wpisu.

Wizytówka firmy: bezpłatny wpis w Katalogu firm składający się z nazwy firmy, sloganu reklamowego, tekstu, danych kontaktowych, logotypu oraz maksymalnie 8 zdjęć obrazujących działalność firmy. (Usługa w fazie wycofywania)

 

3. Zasady zamieszczania i publikowania Ogłoszeń

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w wersji standardowej (bez opcji promujących Ogłoszenie) jest bezpłatne.
 2. Użytkownik może zamieścić dowolną ilość Ogłoszeń, pod warunkiem, że nie naruszają one niniejszego Regulaminu, przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 3. Warunkiem koniecznym do dodania Ogłoszenia jest rejestracja (założenie konta Użytkownika) i zalogowanie się w Portalu.
 4. Ogłoszenia zamieszczane są na czas określony 30 dni. W tym czasie mogą być dowolną ilość razy modyfikowane lub zakańczane i wznawiane.
 5. Użytkownik może również nieodwracalnie usunąć Ogłoszenie przed upływem 30 dni.
 6. Ogłoszenie wygasa automatycznie po okresie 30 dni od daty jego opublikowania w Portalu.
 7. Na 2 dni przed datą wygaśnięcia Ogłoszenia, możliwe jest jego przedłużenie na okres kolejnych 30 dni. O możliwości przedłużenia Ogłoszenia, Użytkownik będzie informowany drogą mailową.
 8. W przypadku nieprzedłużenia i niewznowienia wygasłego Ogłoszenia, zostanie ono trwale usunięte z Portalu, po upływie 90 dni od daty jego wygaśnięcia lub zawieszenia.
 9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie Ogłoszeń, zawierających treści wskazane w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

4. Zasady zamieszczania i publikowania Wizytówek firm w Katalogu firm

W chwili obecnej nie ma możliwości dodania nowej wizytówki firmy. Usługa "Katalog firm" jest w fazie wycofywania.

5. Publikowanie Ogłoszeń

 1. Warunkiem trwałej publikacji Ogłoszenia jest pozytywna weryfikacja jego treści przez Moderatora Portalu.
 2. O zaakceptowaniu bądź odrzuceniu Ogłoszenia Użytkownik powiadamiany jest każdorazowo drogą e-mailową, na adres podany podczas rejestracji.
 3. Ogłoszenia publikowane są w Portalu automatycznie, a następnie weryfikowane przez Moderatora.
 4. Opublikowane automatycznie Ogłoszenie może zostać odrzucone w wyniku braku pozytywnej weryfikacji przez Moderatora Portalu.
 5. W przypadku odrzucenia Ogłoszenia z wykupionymi i opłaconymi usługami płatnymi – Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za te usługi.

6. Automatyczna publikacja Ogłoszeń

 1. Automatyczna publikacja Ogłoszeń odbywa się w następujący sposób:
  • Natychmiast po dodaniu wpisu przez Użytkownika - jeżeli autopublikacja nie została zablokowana na koncie danego Użytkownika, a Moderator Portalu zaakceptował wcześniej minimum 3 Ogłoszenia Użytkownika i procent odrzuconych przez Moderatora Portalu Ogłoszeń wynosi maksymalnie 25%,
  • Natychmiast po opłaceniu zamówienia usług płatnych (zaksięgowaniu płatności przez system PayU i przekazaniu informacji do Portalu) – jeżeli Konto Użytkownika nie zostało oznaczone przez Moderatora Portalu jako "Zbanowane",
  • Wpisy dodane w godzinach od 6.00 do 21.29 - maksymalnie po 30 minutach od dodania przez Użytkownika wpisu - jeżeli wpis nie został odrzucony wcześniej przez Moderatora Portalu lub autopublikacja nie została zablokowana na koncie danego Użytkownika,
  • Wpisy dodane w godzinach od 21.30 do 5.59 – maksymalnie o godzinie 6.15 - jeżeli wpis nie został odrzucony wcześniej przez Moderatora Portalu lub autopublikacja nie została zablokowana na koncie danego Użytkownika
 2. Automatyczna publikacja Ogłoszeń na koncie Użytkownika, może zostać zablokowana przez Moderatora Portalu, w przypadku gdy Użytkownik naruszy zasady niniejszego Regulaminu i jego Załączników.
 3. Konto Użytkownika może zostać oznaczone przez Moderatora Portalu jaku "Zbanowane", w przypadku gdy Użytkownik w sposób rażący naruszy zasady niniejszego Regulaminu i jego Załączników.

7. Odpowiedzialność i zastrzeżenia

 1. Wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszeń ponoszą Użytkownicy zamieszczający je. W szczególności odpowiadają oni za prawdziwość i rzetelność zawartych w nich danych oraz zgodność z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi.
 2. W przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia, iż wpis Użytkownika narusza prawa osób trzecich, postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź też łamie prawo lub ogólnie przyjęte normy obyczajowe, Moderator Portalu wstrzyma jego publikację.
 3. Administrator Portalu nie jest stroną w sporach pomiędzy Użytkownikami Portalu i nie bierze udziału w transakcjach zawieranych na podstawie Ogłoszeń zamieszczonych przez nich.

8. Usługi płatne

 1. Portal Jaroslawiak.pl umożliwia dodatkowo możliwość płatnego promowania Ogłoszeń.
 2. Opis i Cennik dostępnych Usług płatnych promujących Ogłoszenia zawarty został w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
 3. W przypadku zakończenia lub usunięcia przez Użytkownika Ogłoszenia przed upływem terminu ważności usługi płatnej - Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za pozostały niewykorzystany czas ważności usługi.

9. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, zmiany w Cenniku i zakresie działania Usług płatnych oraz do czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu.
 2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać za pomocą dostępnego w Portalu działu "Kontakt".
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2015r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Portalu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MARIUSZ KORECKI - KORECKI.NET z siedzibą w Jarosławiu (37-500), os. Pułaskiego 5/42, e-mail: .
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Portalu, tj. podczas rejestracji w Portalu (tworzenia Konta Użytkownika); dodawania Ogłoszenia lub Wizytówki Firmy; zapisu na newsletter; kontaktu z Portalem lub ogłoszeniodawcą za pomocą dedykowanego formularza kontaktu; automatycznego generowania i wysyłania informacyjnych wiadomości mailowych związanych z zamieszczonymi w Portalu przez Użytkownika Ogłoszeniami i Wizytówkami Firm oraz opłacaniem usług płatnych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niektóre z tych danych (adres e-mail) mogą być niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi (utworzenia Konta Użytkownika).
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i do poprawiania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Aby poprawić swoje dane osobowe, należy zalogować się na swoim Koncie Użytkownika, przejść do zakładki "Edycja danych", wprowadzić zmiany w swoich danych i zatwierdzić je klikając przycisk „Zapisz zmiany”.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do całkowitego usunięcia swoich danych z Portalu. Aby całkowicie usunąć swoje dane z Portalu, należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą na stronie „Pomoc”.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie mogą być udostępnione podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa organów państwowych (np. Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz systemu płatności PayU w celu realizacji płatności za zamówione usługi płatne. Danymi przekazywanymi w momencie realizacji płatności do systemu płatności PayU są: adres e-mail użyty podczas rejestracji w Portalu, imię i nazwisko Użytkownika podane w formularzu opłacania zamówienia oraz adres IP z jakiego łączy się z Portalem Użytkownik w chwili realizacji płatności.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Jedynymi danymi Użytkownika publikowanymi w treści jego Ogłoszenia lub Wizytówki firmy, są dane podane przez Użytkownika w momencie tworzenia treści Ogłoszenia lub Wizytówki firmy. Poza tymi danymi, Portal nie udostępnia żadnych innych danych Użytkownika.
 9. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do przesyłania na adres e-mailowy Użytkownika, informacji handlowych, których rozsyłkę zlecił Administratorowi Portalu podmiot trzeci. Rozsyłka tego typu informacji realizowana będzie tylko i wyłącznie na adresy e-mailowe Użytkowników, którzy podczas rejestracji w Portalu wyrazili na to zgodę, poprzez zaznaczenie checkboxu „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204).”.
 10. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do przesyłania na adres e-mailowy Użytkownika, codziennego bezpłatnego newslettera. Rozsyłka newslettera realizowana będzie tylko i wyłącznie na adresy e-mailowe Użytkowników, którzy podczas rejestracji w Portalu wyrazili na to zgodę, poprzez zaznaczenie checkboxu „Chcę otrzymywać darmowy Newsletter Jaroslawiak.pl ” lub podali swój adres e-mail w boksie lub na podstronie „Newsletter”.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – zabronione treści

 1. Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika w Ogłoszeniu lub Wizytówce firmy następujących treści:
  1. Treści nie posiadające charakteru ogłoszenia drobnego - np. życzenia świąteczne, prywatne wiadomości skierowane do konkretnej osoby lub ogółu;
  2. Treści powielające treść innego Ogłoszenia lub Wizytówki firmy Użytkownika;
  3. Zdjęcia niezwiązane z przedmiotem Ogłoszenia lub działalnością firmy;
  4. Treści oraz oferty zakazane przez prawo lub łamiące normy społeczne i obyczajowe.
  5. Zdjęcia co do których Użytkownik nie posiada praw własności;
  6. Zdjęcia zawierające logotypy i znaki towarowe, co do których Użytkownik nie posiada praw własności, ani praw do ich wykorzystania, w szczególności zdjęcia zawierające logotypy innych portali ogłoszeniowych;
  7. Treści lub zdjęcia o tematyce pornograficznej, naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz ogólnie przyjęte normy obyczajowe;
  8. Powtórzenia znaków typu: *****, ####, $$$$ itp., których zamieszczenie nie jest w żaden sposób uzasadnione i niezwiązane z treścią lub tematem Ogłoszenia lub Wizytówki firmy;
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika ofert następujących przedmiotów lub usług:
  1. Utwory elektroniczne (oprogramowanie, muzyka, filmy, e-booki, audiobooki i inne), których Użytkownik nie jest autorem i które naruszają prawa autorskie / własność intelektualną;
  2. Oprogramowanie lub urządzenia umożliwiające działalność niezgodną z prawem;
  3. Gadżety i usługi erotyczne;
  4. Anonse towarzyskie;
  5. Materiały i substancje niebezpieczne (wybuchowe i pirotechniczne, chemiczne);
  6. Substancje psychotropowe i środki odurzające (narkotyki, tzw. „dopalacze”);
  7. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe i e-papierosy;
  8. Lekarstwa wydawane z przepisu lekarza;
  9. Organy ludzkie i zwierzęce;
  10. Żywe lub martwe zwierzęta będące pod ochroną;
  11. Sprzedaż zwierząt domowych (zwłaszcza psów i kotów), niepochodzących z zarejestrowanych hodowli lub schronisk i łamiących zapisy Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r., znowelizowanej i obowiązującej od 01.01.2012r (DZ.U.2011, nr 230, poz. 1373));
  12. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji;
  13. Oferty pracy, które w treści nie zawierają danych kontaktowych pozwalających w sposób jednoznaczny zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, adres siedziby, adres mailowy w domenie firmy;
  14. Prace magisterskie, licencjackie, doktoranckie.

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Opis i Cennik usług płatnych

 1. Usługi płatne promujące Ogłoszenie:
  1. Ogłoszenie Auto-pozycjonowane
   • Ogłoszenie, którego pozycja w Portalu odświeżana jest z wybraną częstotliwością (co 1, 3, 5 lub 7 dni) przez okres 30 dni.
   • Odświeżenie pozycji Ogłoszenia powoduje przeniesienie go na początek listingów (strona główna, kategorie do których jest przypisane, wyszukiwarka, newsletter) z zachowaniem kolejności wyświetlania Ogłoszeń, czyli: Specjalne + Wyróżnione, Specjalne, Wyróżnione, Standardowe.
   • O każdorazowym odświeżeniu pozycji Ogłoszenia Użytkownik informowany jest drogą mailową.
  2. Ogłoszenie Specjalne
   • Ogłoszenie wyświetlane na przemian z innymi Specjalnymi Ogłoszeniami i Wizytówkami firm w boksie "Specjalne" w nagłówku Portalu.
   • Boks "Specjalne" wyświetlany jest na wszystkich stronach Portalu.
   • Ogłoszenie na listingach (strona główna, kategorie do których jest przypisane, wyszukiwarka, newsletter) wyróżnione jest kolorem i oznaczeniem "Specjalne" i wyświetlane jest z większym zdjęciem niż Ogłoszenia standardowe.
   • Ogłoszenie na listingach (strona główna, kategorie do których jest przypisane, wyszukiwarka, newsletter) wyświetlane jest z zachowaniem kolejności wyświetlania Ogłoszeń, czyli: Specjalne + Wyróżnione, Specjalne, Wyróżnione, Standardowe.
   • Okres na jaki można wykupić usługę: 7, 15, 30 dni.
  3. Ogłoszenie Wyróżnione
   • Ogłoszenie na listingach (strona główna, kategorie do których jest przypisane, wyszukiwarka, newsletter) wyróżnione jest kolorem i oznaczeniem "Wyróżnione" i wyświetlane jest z większym zdjęciem niż Ogłoszenia standardowe.
   • Ogłoszenie na listingach (strona główna, kategorie do których jest przypisane, wyszukiwarka, newsletter) wyświetlane jest z zachowaniem kolejności wyświetlania Ogłoszeń, czyli: Specjalne + Wyróżnione, Specjalne, Wyróżnione, Standardowe.
   • Okres na jaki można wykupić usługę: 7, 15, 30 dni.
 2. Cennik Usług płatnych

  Usługa

  Okres

  Opcja

  Cena brutto

  Usługi płatne promujące Ogłoszenie

  Auto-pozycjonowane

  30 dni

  co 1 dzień

  19,90 zł

  co 3 dni

  7,90 zł

  co 5 dni

  4,90 zł

  co 7 dni

  2,90 zł

  Specjalne

  7 dni

   

  7,90 zł

  15 dni

   

  14,90 zł

  30 dni

   

  24,90 zł

  Wyróżnione

  7 dni

   

  2,90 zł

  15 dni

   

  4,90 zł

  30 dni

   

  7,90 zł

 3. Płatność za usługi płatne
  Płatność za usługi płatne realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU. System ten gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i w zależności od wybranej metody płatności, umożliwia realizację zamówienia już po kilku minutach od momentu dokonania płatności.
 4. Włączenie usług płatnych
  Zamówione usługi płatne zostają aktywowane w momencie zaksięgowania płatności przez system PayU i przekazania informacji o pomyślnym przebiegu transakcji do Portalu. W zależności od wybranej metody płatności może to trwać od kilku minut do kilkudziesięciu godzin od momentu dokonania płatności.
 5. Faktury VAT
  Na wyraźne życzenie Użytkownika możliwe jest otrzymanie faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy przesłać do Administratora Portalu wiadomość zawierającą dane na jakie ma zostać wystawiona faktura VAT oraz nr zamówienia, którego ma dotyczyć. Kontakt z Administratorem portalu możliwy jest za pomocą strony „Kontakt”.
Partnerzy
© 2009- Jaroslawiak.pl
realizacja i CMS: omnia.pl